269/10 Postup naplnění základních principů vzniku účetnictví státu; T: 9.11.2010

Od roku 2010 byl pro vybrané účetní jednotky zaveden nový rozsah sestavování účetní závěrky a jejich účetnictví bylo přiblíženo podnikatelské sféře a stávajícím mezinárodním trendům. V roce 2010 nebylo možné uložit vybraným účetním jednotkám používání účetních metod tak, jak jsou aplikovány v podnikatelské sféře. Pro zajištění věrného obrazu předmětu účetnictví v oblasti vybraných účetních jednotek bude nutné postupnými kroky sbližovat účetnictví v oblasti veřejných financí s podnikatelskou sférou, a to i s ohledem na specifika vybraných účetních jednotek.

Změnou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, provedenou zákonem č. 304/2008 Sb., byl nastaven základní zákonný rámec vytvoření účetnictví státu. Mimo jiné byl zákon o účetnictví rozšířen též o zmocnění k vydání nových prováděcích vyhlášek:

  • technická vyhláška – vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech,
  • inventarizační vyhláška – vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  • konsolidační vyhláška (dosud nebyla předložena do vnějšího připomínkového řízení).

Právní rámec daný zákonem o účetnictví a prováděcími vyhláškami k němu je doplněn také Českými účetními standardy, které jsou postupně tvořeny a publikovány ve Finančním zpravodaji.

Zákon o účetnictví stanoví, že budou sestavovány účetní výkazy za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu, tzv. „konsolidované účetní výkazy“. Pro naplnění této povinnosti je nutno vycházet nejen z mezinárodních trendů a zahraničních zkušeností, ale i z objektivních možností dotčených účetních jednotek.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/