268/12 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017; T: 3.12.2012

Cílem Akčního plánu je nastavení základních priorit pro následující období, konkrétních cílů a opatření spolu s časovým harmonogramem a vymezením zodpovědnosti. Nedílnou součástí materiálu je podkladová studie, která na základě statistických dat a výsledků kvalitativních výzkumů zdůvodňuje vytčené cíle v rámci jednotlivých priorit. Materiál obsahuje pět základních priorit, mezi které patří (1) Celoživotní učení; (2) Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění; (3) Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce; (4) Kvalitní prostředí pro život seniorů; (5) Zdravé stárnutí; (5) Péče o nejstarší seniory.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/