268/10 Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu; T: 12.11.2010

Účelem zavedení regulace v cestovním ruchu je definovat doposud chybějící systém řízení cestovního ruchu, včetně organizační struktury, kompetence a odpovědnosti subjektů působících v oblasti cestovního ruchu na předem definovaných stěžejních úrovních (stát – kraj – oblast), s cílem zajistit efektivní rozvoj cestovního ruchu a s tím související trvalé zvyšování příjmů cestovním ruchem generovaných.
Vytvoření zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu a zavedení regulace v tomto odvětví vyplývá i z Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2007 – 2013 (dále jen „Koncepce“) schválené usnesením vlády č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007. Opatření 4.1 Zakládání a činnost organizací a sdružení cestovního ruchu na regionální úrovni priority č. 4 – Vytváření organizační struktury cestovního ruchu, jejímž cílem je vytvořit funkční organizační strukturu, definovat role a kompetence jednotlivých subjektů a koordinovat jejich činnost.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/