267/15 Aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2016 a další; T: 10.12.2015

Cílem Akčního plánu je koordinovat na vládní úrovni plnění úkolů, ke kterým se vláda zavázala prostřednictvím koaliční smlouvy, programového prohlášení a následně Plánem legislativních prací vlády na rok 2015 a Výhledem legislativních prací vlády na léta 2016 až 2017, stejně jako Plánem nelegislativních úkolů vlády.

Akční plán zahrnuje aktivity jednotlivých resortů a dalších ústředních orgánů státní správy pro roky 2015 a další a stanoví těmto aktivitám harmonogram, metodu a konkrétní indikátory, jejichž prostřednictvím bude plnění těchto aktivit kontrolováno. Tyto konkrétní kroky pro podporu hospodářského růstu jsou koncipovány s cílem podpořit další mobilizaci růstového potenciálu České republiky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/