267/10 Novela zákona o znalcích a tlumočnících; T: 23.11.2010

Důvodem předložení návrhu zákona je přispět ke zkvalitnění výkonu znalecké a tlumočnické činnosti a zároveň k efektivnímu státnímu dohledu nad činností znalců a tlumočníků.

 

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon o znalcích a tlumočnících, je tak zajistit vyšší státní dohled nad činností znalců a tlumočníků a dosáhnout tak vyšší kvality znaleckých posudků a tlumočnických úkonů, které mají významný vliv na soudní rozhodování.

Návrh změny zákona o znalcích a tlumočnících proto zavádí konkrétní přestupky s možností uložit znalcům a tlumočníkům za spáchaný přestupek peněžitou pokutu až do výše 100 000 Kč. Správní delikty bude podle navrhované právní úpravy v prvním stupni projednávat Ministerstvo spravedlnosti. Dále se navrhuje rozšířit předpoklady pro jmenování znalcem a tlumočníkem o podmínku bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu, přičemž se zrušuje podmínka státního občanství. Zavádí se podmínka mlčenlivosti i po skončení znalecké a tlumočnické činnosti a stanoví se podmínky pro pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka a pro zánik práva vykonávat znaleckou a tlumočnickou činnost.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/