266/12 Novela zákona o živnostenském podnikání; T: 14.12.2012

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. října 2012 č. 735 k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“, jímž se ukládá ministru průmyslu a obchodu zpracovat návrh zavedení koncese na prodej lihovin, na kterou bude automaticky nárok při splnění předem definovaných podmínek.

Obsahem návrhu je novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), která mění přílohu živnostenského zákona upravující koncesované živnosti a rozšiřuje předmět podnikání koncesované živnosti regulující výrobu a úpravu kvasného lihu a lihovin o regulaci prodeje lihovin. V přechodných ustanoveních se řeší plynulý přechod živnostenských oprávnění stávajících podnikatelů do režimu koncesované živnosti.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/