265/12 NV rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu; T: 5.12.2012

Vyhlášku je nutné novelizovat, protože byla novelizována vyhláška č. 323/2002, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a další důvodem je pokračující budování Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/