265/10 Akční plán pro naplňování národních cílů ČR stanovených v rámci Strategie Evropa 2020; MIMOŘÁDNÝ T: 3.11.2010

Cílem a smyslem je souhrnně uvést a aktualizovat harmonogram plnění legislativních i nelegislativních aktivit, jež se váží především na naplňování národních cílů Strategie tak, jak je stanovila vláda ČR, a to včetně pozdějších úprav či doplnění těchto cílů.

Akční plán je členěn dle jednotlivých národních cílů, resp. jejich případných podcílů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/