265/08 NV_minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské programy; T: 29.12.2008

V navrhovaném znění vyhlášky se nově doplňují minimální požadavky kladené na vzdělávací program specializačního oboru všeobecné praktické lékařství, a to v souladu s právem Evropských společenství, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Vzhledem k tomu, že jde pouze o jedno ustanovení, není vhodné jej upravovat samostatnou vyhláškou, a proto byly tyto minimální požadavky připojeny k minimálním požadavkům na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie. Co se týká vzdělávacího programu oboru všeobecné praktické lékařství, je možné v něm stanovit další požadavky k získání specializované způsobilosti v tomto oboru.

Touto vyhláškou se do studijního programu zubní lékařství nově zařazuje požadavek na získání základních teoretických znalostí v oblasti zubní techniky, to je ve výrobě a opravě zdravotnických prostředků, a to zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků. Důvodem pro toto doplnění je snaha o zvýšení kvality protetického ošetření a zajištění lepší komunikace a porozumění mezi ošetřujícím zubním lékařem a zubním technikem. Vyhláška nebude mít dopad na státní rozpočet a další veřejné rozpočty ani na podnikatelskou sféru. 

 

Odůvodnění

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/