264/15 Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022; T: 8.12.2015

V současné době je v platnosti „Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015“ schválená usnesením vlády ČR č. 113 ze dne 26. ledna 2009. Tato koncepce vycházela z potřeb, znalostí a dokumentů platných v době jejího vzniku v roce 2008. V průběhu platnosti této koncepce došlo v oblasti výzkumu, vývoje a inovací k celé řadě významných změn a je proto nutné tuto koncepci nahradit koncepcí novou, která bude tyto změny reflektovat. Ministerstvo zemědělství z toho důvodu připravilo koncepci rozvoje zemědělského výzkumu pro následujících sedm let, jejímž základním kamenem jsou resortní veřejné výzkumné instituce, zemědělské univerzity a soukromé výzkumné instituce v resortu zemědělství, a dalšími stavebními kameny ostatní univerzity, státní instituce, podniky a technologické platformy, které díky synergiím a vzájemné spolupráci dávají možnost vzniknout výzkumné síti, která bude mít možnost a schopnost řešit ty nejnáročnější vědecko-výzkumné úkoly 21. století.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/