264/12 Řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu ŽP; T: 30.11.2012

Materiál je souhrnem závěrů k jednotlivým navrženým opatřením a seznamem celkem 36 nových úkolů, které z nich pro Ministerstvo životního prostředí vyplývají a přehledem o dosavadním plnění úkolů z předcházející fáze ekoauditu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/