263/12 Novela trestního zákona a trestní odpovědnosti právnických osob; T: 7.12.2012

Předkládaný návrh implementuje dvě směrnice Evropského parlamentu a Rady. Jde o směrnici týkající se prevence obchodování s lidmi, boji proti němu a směrnici o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii. Dále umožňuje efektivnější postih nejzávažnější daňové trestné činnosti.

V předkládaném materiálu se navrhuje zpřísnění trestní sazby u skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, a to pokud pachatel spáchá takový čin ve velkém rozsahu. Dále se navrhuje podle požadavků zazníváních opakovaně zejména z rezortu Ministerstva financí zavést trestnost přípravy k takovému zvlášť závažnému zločinu (§ 20 a § 240 odst. 3 trestního zákoníku).

Související soubory

/jak-na-