263/10 Novela zákona o veřejných zakázkách; T: 18.11.2010

Důvodem přijetí novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je povinnost České republiky transponovat do národního právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (dále jen „směrnice 2009/81/ES“).

Cílem právní úpravy je omezit působnost výjimek, na jejichž základě zadavatel není povinen použít zadávací řízení pro výběr dodavatele veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti. U řady veřejných zakázek tak budou zadavatelé nově povinni použít standardní zadávací řízení, výjimky zejména z oblasti zvláštních kvalifikačních předpokladů upravuje výslovně novela zákona.

Nová úprava by měla zajistit transparentnější podmínky zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti a posílení hospodářské soutěže na odpovídajících relevantních trzích. To by mělo vést celkově k posílení iniciativy podnikatelů ohledně inovací a nabízených obchodních podmínek. Dosud mohly nejasné okolnosti zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti odrazovat část podnikatelů od investice spojené se vstupem na relevantní trh.

Nová právní úprava ale zároveň může poškodit tradiční české dodavatele armády ČR, zejména pokud nebudou se svými nabídkami konkurenceschopní. Pokud je jimi nabízené plnění reálně srovnatelné, mohli by ztráty na domácím trhu kompenzovat v jiných členských státech Evropské unie. Pokud ovšem část domácích dodavatelů není konkurenceschopná, nelze posuzovat jejich přežívání na základě veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti za řešení jejich situace, jedná se toliko spíše jen o odkládání problému.

 

Nová právní úprava může znamenat dílčí růst trhu s poradenskými službami, které se týkají veřejných zakázek (advokacie a specializovaní poradci). S ohledem na současnou strukturu těchto trhů, které jako celek tendují k převisu nabídky, nelze očekávat růst cenových sazeb poradců oproti současné cenové hladině; s výjimkou případů, kdy musí mít poradci bezpečnostní prověrku dle zvláštního předpisu.

 

Trh s veřejnými zakázkami v oblasti obrany a bezpečnosti je uzavřený, proto na podnikatele, kteří se nezabývají realizací těchto veřejných zakázek, nebude mít nová právní úprava vliv.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/