263/08 Role státu v dopravě; T: 19.12.2008

Role státu v dopravě je strategickým sektorovým dokumentem, který navazuje na další platné strategické dokumenty Ministerstva dopravy. Tento materiál je v souladu s úlohou MD v rámci politiky současné vlády, směřující k položení základů moderního, vstřícného a efektivního státu, který bude silný v oblastech, v nichž je jeho funkce nezastupitelná, a naopak nebude zasahovat do sfér, jež náleží svobodnému rozhodování občanů.

V tomto kontextu úloha MD spočívá ve vymezování regulačního a legislativního rámce pro rozvoj dopravních oborů a v nestranném administrativním rozhodování. Tato koncepce vytvoří strategický rámec pro další postup MD v legislativní i nelegislativní oblasti. V dalších kapitolách materiál specifikuje roli státu v jednotlivých oblastech působení dopravního trhu a koncepci jejího vývoje pro další období. V poslední kapitole jsou zmíněny a pojmenovány zvláštnosti role státu na dílčích dopravních trzích.

Předkládací zpráva

Materiál

PŘIPOMÍNKY HK ČR

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/