262/15 Nař. vl. dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti; T: 4.12.2015

Návrh nařízení vlády se předkládá mimo Plán legislativních prací z důvodu nutnosti rychle reagovat a snížit tak riziko podvodů na dani z přidané hodnoty na území České republiky. Tato úprava vychází z čl. 199a odst. 1 písm. e) a f) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Související soubory