262/10 NV o užívání zpoplatněných pozemních komunikací; T: 11.11.2010

Vyhláška stanoví popis kupónů, kterými se prokazuje zaplacení časových poplatků, jakož i způsob jejich vyplňování, evidenci a umístění kupónů ve vozidle. V případě mýtného systému konkretizuje evidenci provozovatelů a jejich vozidel v systému, výši kauce za elektronické zařízení, způsoby úhrady, nakládání s elektronickým zařízením a popis nákladů započitatelných do mýtného. V přílohách vyhláška stanoví vzory kupónů a vybrané úseky pozemních komunikací, podléhající časovému poplatku nebo mýtnému.

Návrh vyhlášky obsahuje:

  • změnu kupónů emise pro r. 2011 a jejich popis. Jedná se o každoroční pouze technickou změnu kupónů, která jednak odráží nutnost odlišení od předchozí emise, jednak změnu některých ochranných prvků (jedná se o ceninu);
  • změnu přílohy č. 1, vzory kupónů emise pro r. 2011 pro vozidla do 3,5 t;
  • změnu přílohy č. 2, seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku. Stávající seznam je doplněn o některé úseky dálnic a rychlostních silnic, které měly dosud výjimku ze zpoplatnění a navrhují se ke zrušení, neboť již pozbyly svého opodstatnění. Výjimky se nadále navrhují ponechat pouze v regionech s minimálním rozsahem rychlostních komunikací a se značnou vzdáleností od napojení na ně. Rozšíření činí cca 37 km oproti stáv. 1 082 km;
  • změnu přílohy č. 3, seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému. Důvodem jsou drobné úpravy vzdáleností tras, případně se zapracováním navazujících již rozestavěných úseků téže trasy nebo přeřazení komunikací do přílohy č. 4 (R7 v úseku Panenský Týnec – Smolnice a R52 v úseku Modřice – Rajhrad). Celková vzdálenost tak činí 1 193 km, dosud 1 187 km;
  • změnu přílohy č. 4, seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému. V daném případě se jedná převedení komunikací z přílohy č. 3 (R7 či prodloužení I/52). Rozšíření činí cca 7 km oproti stáv. 189 km.
  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/