262/07 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů. Podstatou předkládaného předpisu je zavedení účetnictví státu.

Základními principy vytvoření účetnictví státu jsou zejména:

  • Vytvoření účetnictví státu v analogii s účetnictvím podnikatelských subjektů s přihlédnutím ke specifikům státu a jeho suverenitě
  • Vytvoření podmínek pro efektivní zajištění relevantních informací o hospodářské situaci státu a příslušných vybraných účetních jednotek
  • Odstranění roztříštěnosti jednotlivých evidencí a výkazů účetních jednotek propojených s veřejnými rozpočty a majetkem státu
  • Sestavení účetních výkazů za Českou republiku, čímž bude mimo jiné zvýšena kvalita informací poskytovaných za Českou republiku, a dále zkvalitnění vykazování na úrovni vybraných účetních jednotek
  • Důsledná elektronizace a digitalizace účetních záznamů, za účelem snížení administrativní náročnosti na vedení účetnictví a na příslušné kontrolní mechanizmy
  • Zhodnocení zahraničních zkušeností a stanovení pravidel v České republice tak, aby byly v souladu s principy hospodárnosti

 

 Vládní návrh

Zákon o účetnictví

Důvodová zpráva

Předkládací zpráva

Vaše připomínky zasílejte prosím do 5.12.2007.                                 pripominkovani@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/