26/17 Akční plán Národní strategie protidrogové politiky na 2015 až 2018 pro hazard; T: 23.3.2017

Během tvorby hodnocení Akčního plánu k 31.12.2016 byla identifikována potřeba posílit kontrolní činnosti ve vztahu k dodržení zákazu hry pro osoby mladší 18 let. Byl připraven návrh na doplnění nové aktivity Akčního plánu zaměřené na snížení počtu nezletilých účastnících se hazardních her. Tato aktivita byla projednána v pracovní skupině Rady pro problematiku hazardních her dne 11.01.2017 a schválena usnesením Rady č. 05/0117 dne 24.01.2017.

Související soubory

/jak-na-