26/15 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014; T: 9.3.2015

Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2014, jejíž součástí je i roční účetní závěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2014. Obsahuje základní charakteristiku SFDI, detailní rozbor příjmů, výdajů a jejich plnění v obou účetně oddělených okruzích, ve kterých má SFDI povinnost dle Zákona hospodařit, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností SFDI. Materiál popisuje a hodnotí všechny klíčové činnosti SFDI v roce 2014. Roční účetní závěrka SFDI je v souladu se Zákonem ověřena nezávislým auditorem.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/