261/12 Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy; T: 3.12.2012

Předložený návrh reaguje na požadavky provozovatelů drážní dopravy na dráhách speciálních, tramvajových, trolejbusových a speciálních precizovat nedostatek obsažený v novelizované vyhlášce č. 101/1995 Sb. ve znění vyhlášky č. 16/2012 Sb. V této vyhlášce v souvislosti s poslední novelou není stanoveno, jaká konkrétní vyšetření jsou součástí vstupní prohlídky žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a fyzické osoby řídící drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/