261/10 Sada materiálů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2010; T: 2.11.2010

Podle Plánu nelegislativních úkolů vlády na II. pololetí 2010 je vládě předkládán společně v jednom materiálu Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2010 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2010, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2010 a zpráva o činnosti předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2010, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2010 a zpráva o činnosti předsednictva Technologické agentury České republiky za rok 2010 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2010.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/