26/10 Návrh programu výzkumu a experimentálním vývoje „GESHERMOST“; T: 22.2.2010

Cílem programu GESHER/MOST je poskytnutím institucionální podpory projektům podpořit mezinárodní dvoustrannou spolupráci podniků obou smluvních stran v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji v níže uvedených oblastech:

  • Informačních a komunikačních technologií,
  • Udržitelných a čistých technologií,
  • Bio-Agro – zemědělských a potravinářských technologií,
  • Biotechnologie a lékařské techniky,
  • Strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika),

a tím podpořit mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, růst konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových inovovaných produktů a služeb. Podpora účasti českých subjektů v programu GESHER/MOST je plně v souladu s cíli Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

 

Finanční prostředky na realizaci programu GESHER/MOST budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace. Vzhledem k tomu, že zahájení programu bylo na žádost izraelské strany posunuto na rok 2010, byl navýšen objem finančních prostředků na roky 2011 až 2013 proti schválenému střednědobému výhledu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj tak jak je uvedeno v části III. materiálu. Navýšení výdajů bylo projednáno se sekretariátem Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/