260/16 Novela zákona o sociálních službách; T: 10.1.2017

Důvodem navrhované právní úpravy je potřeba řešit dlouhodobě neuspokojivě řešený problém lidí, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a současně i nepříznivé sociální situace potřebují poskytování zdravotních a sociálních služeb zároveň. Cílem úpravy je zajistit komplexní systém pomoci, kterým se umožní návazné poskytování zdravotní a sociální péče optimálně na jednom místě, se zárukou dostupnosti, kvality a bezpečnosti. Současně bude řešeno financování a organizace tohoto koordinovaného systému, které bude jasně definováno jak pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, tak i pro osoby, kterým budou tyto služby poskytovány.

Navrhovanou právní úpravou vzniká nový druh pobytové sociální služby – ošetřovatelský domov, v němž budou poskytovány pobytové služby osobám, které vzhledem ke své snížené soběstačnosti a neuspokojivému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby.

Související soubory

/jak-na-