260/12 NV stavební a technický řád drah; T: 3.12.2012

Stávající právní úprava podle vyhlášky č. 177/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů neumožňuje realizovat nová technická řešení konstrukce železničního svršku při rekonstrukci a modernizaci dráhy a nestanovuje základní požadavky pro budování drah pro rychlost vyšší než 160 km/h. Rovněž neobsahuje odkazy na přímo použitelné technické předpisy Evropské unie v této oblasti, a proto nezajišťuje v dostatečné míře dosažení interoperability drah, zařazených do evropského železničního systému. Použití navrhovaných nových technických řešení usnadní dosažení požadované technickoprovozní úrovně staveb drah a ve svých důsledcích může dojít k významným úsporám investičních nákladů dotčených staveb při jejich modernizaci a rekonstrukci oproti původnímu konstrukčnímu řešení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/