260/11 Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády k uplatnění Obecných zásad pro hodnocení dopadu regulace (RIA); T: 31.10.2011

Hlavním cílem tohoto materiálu je provést změny vyplývající z usnesení vlády ze dne 13. července 2011 č. 519, o přesunu problematiky koordinace procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) v České republice z Ministerstva vnitra na Úřad vlády, dále změny vyplývající z usnesení vlády ze dne 13. července 2011 č. 518, o odvolání předsedy a jmenování předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, a splnit úkol uložený ministru vnitra usnesením vlády k materiálu „Návrh změny Statutu Legislativní rady vlády a Jednacího řádu Legislativní rady vlády a Východiska pro změnu Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)“, který vláda projednala a schválila na své schůzi dne 19. 10. 2011. Ministru vnitra se zde ukládá vypracovat a vládě předložit do 30. listopadu 2011 návrh na změnu Statutu Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu.

Materiál současně řeší převod koordinace Smart Administration (dále jen „SA“) z Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu (dále jen „Grémium“) na Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (dále jen „RVKIS“). K převodu této agendy dochází na základě dohody mezi ministry vnitra a průmyslu a obchodu.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/