260/10 NV o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou; T: 9.11.2010

Ministerstvo vnitra obdrželo požadavky celkem 58 obecních úřadů, které mají zájem tuto agendu vykonávat. Žádosti jednotlivých obecních úřadů byly Ministerstvu vnitra doručeny na základě doporučení krajského úřadu a  příslušného obecního úřadu obce s  rozšířenou působností, a  to po prověření, že jsou splněny materiálně technické a personální podmínky k provádění ověřování (je připraven úředník/úředníci splňující kvalifikační požadavky pro výkon ověřovací agendy podle § 14 zákona o ověřování, zajištěna vhodná úřední místnost, obstarány ověřovací knihy, ověřovací doložky, apod.).

Pro provádění ověřování nejsou v rámci Evropské unie stanovena jednotná pravidla. Právní úprava na tomto úseku je plně ponechána v pravomoci národních orgánů jednotlivých zemí; právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje.

Z dlouhodobého hlediska je pro obecní úřad výkon působnosti na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu finančním přínosem daným z příjmů ze správních poplatků. Pro odhad těchto příjmů bylo provedeno srovnání příjmů ze správních poplatků za provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu u obecních úřadů s porovnatelnou velikostí správního obvodu a hustotou obyvatelstva. Na základě tohoto vyhodnocení lze předpokládat průměrný příjem ve výši cca 7. 000,- Kč ročně.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/