26/22 Stav implementace Národního plánu obnovy;T:15.3.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve kterém byla zřízena hlavní koordinační jednotka pro Národní plán obnovy (Delivery unit) provedlo se začátkem roku 2022 celkovou inventuru stavu realizace jednotlivých komponent. Z této inventury jsme identifikovali celou řadu problémů a rizik, s kterými chceme prostřednictvím tohoto materiálu seznámit Vládu ČR. Celková inventura byla provedena právě na zmiňovaných milnících a cílech, které jsou pro ČR závazné (obsahově i termínově).

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/