26/21 Projekt sdílených činností Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+); T:11.3.2021

Předmětem aktivit předkládaného návrhu projektu sdílených činností je systematická analýza a vyhodnocování determinant vývoje národního výzkumného a inovačního systému, evaluace dopadů politiky VaVaI, identifikace a evaluace trendů a příležitostí pro VaVaI (foresight), jakož i posuzování dopadů nových technologií na společnost (technology assessment). Pozornost bude věnována i problematice přípravy odborníků pro VaVaI a průřezové oblasti genderová rovnost. Dále projekt vytvoří rovněž podmínky pro otevřenou, odbornou a nezávislou diskusi o aktuálních tématech výzkumné a inovační politiky a sdílení znalostí mezi jednotlivými aktéry systému VaVaI v ČR.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 3. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/