26/20 Novela zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení (ochrana spotřebitele); T: 27.4.2020

Návrh zákona obsahuje veškerá vhodná opatření k naplnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii.  K tomuto naplnění dojde mimo jiné i tím, že z právního řádu České republiky budou odstraněna ustanovení, která v oblasti označování původu vyplývala pro Českou republiku z Lisabonské dohody, avšak odporují závazkům vyplývajícím z členství České republiky v Evropské unii.