259/15 Způsob řešení organizace a financování regionální železniční dopravy po roce 2019; T: 4.12.2015

Na základě Bílé knihy Koncepce veřejné dopravy, schválené vládou ČR usnesením č. 465 dne 15. června 2015, byl Ministerstvu dopravy uložen v rámci plnění opatření I/1.1. úkol zpracovat ve spolupráci s kraji podklad pro rozhodnutí o způsobu řešení organizace a financování regionální železniční dopravy od roku 2020.

Již v rámci přípravy Bílé knihy Koncepce veřejné dopravy bylo na základě podrobného projednání s kraji a dalšími dotčenými subjekty dohodnuto, že se finální řešení bude hledat mezi dvěma variantami nastavení systému:

1. zachování stávajícího systému, kdy objednávka regionální dopravy bude i nadále v samostatné působnosti krajů a kdy drážní doprava bude částečně financována s příspěvkem státu za stanovení konkrétních spravedlivých podmínek, potřebných pro získání dotace ze státního rozpočtu (tzv. „švýcarský model“) a

2. částečné přesunutí objednávky regionální železniční dopravy na stát, kdy by část odpovídající dnešnímu spolufinancování státu (asi 1/3 regionální dopravy, především rychlé a páteřní vlaky) byla přesunuta na centrální úroveň a zbývající část (asi 2/3 regionální dopravy, především osobní vlaky) by i nadále byla financovány z vlastních prostředků krajů (tzv. „rakouský model“).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/