259/10 Nař. vl. – žádost o individuální a souhrnné vývozní povolení; T: 3.11.2010

současné době formuláře žádostí o povolení podle zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, jsou stanoveny nařízením vlády č. 595/2004 Sb. Toto nařízení stanoví formuláře žádostí o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení, opravňující k vývozu zboží dvojího použití mimo země Evropské unie, a dále formulář žádosti o mezinárodní dovozní certifikát, potřebný k dovozu zboží dvojího použití v případě, že je zahraničním dodavatelem vyžadován. Zákon č. 594/2004 Sb. byl vydán v návaznosti na nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.

Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 bylo v minulém roce nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Mezi nejvýznamnější změny zavedené nařízením Rady (ES) č. 428/2009 patří rozšíření kontroly nakládání se zbožím dvojího užití z dosavadní kontroly vývozu a přepravy zboží dvojího užití i na oblast tranzitu a poskytování zprostředkovatelských služeb. V souvislosti s uvedenými změnami nařízení Rady (ES) č. 428/2009 rovněž nově upravuje formuláře jednotlivých povolení vydávaných podle citovaného nařízení.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/