258/16 Analýza navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti; T: 29.12.2016

Cílem navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti je zmírnění ekonomického dopadu poklesu příjmů a zlepšení sociální situace příjemců nemocenského při déletrvajících dočasných pracovních neschopnostech.

MPSV předložilo konkrétní návrh zvýšení dávek nemocenského plénu tripartity (21. 11. 2016), a to ve dvou variantách (varianty 1 a 2). Na základě diskuze z pléna, kde byl záměr podpořen oběma sociálními partnery, byl návrh rozšířen o další dvě varianty (varianty 3 a 4) a předložen Koaliční radě dne 23. 11. 2016. Koaliční rada návrh projednala se závěrem, že bude do vlády předložen materiál nelegislativní povahy, který projde připomínkovým řízením. Materiál je v souladu se závěry Koaliční rady rozšířen o další varianty navržené MF (varianty 5 a 6). Vláda rozhodne, zda a v jaké variantě navýšení dávky nemocenského odsouhlasí. K realizaci této zvolené varianty se pak ukládá v usnesení vlády příslušný úkol pro ministryni práce a sociálních věcí zajistit promítnutí této varianty do zákona o nemocenském pojištění; k tomu lze využít též sněmovní tisk č. 926, který je v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně a obsahuje mj. novelu zákona o nemocenském pojištění.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/