258/15 Návrh vyhlášky o umístění jaderného zařízení; T: 4.12.2015

Vyhláška se primárně vztahuje na subjekty, kterými jsou žadatelé o povolení k umístění jaderného zařízení. Hodnocení území k umístění jaderného zařízení musí být z povahy věci provedeno předtím, než je na něm jaderné zařízení umístěno. Tato povinnost je odvoditelná již z atomového zákona. V souvislosti s touto skupinou adresátů se právní úprava dotýká všech, kteří se na tomto procesu podílejí – jedná se zejména o odborné organizace, které provádějí hodnocení území k umístění a organizace projektující jaderná zařízení nebo jejich změny.

Druhou skupinou subjektů, které budou aplikovat ustanovení navrženého právního předpisu, jsou držitelé povolení v oblasti mírového využívání jaderné energie, resp. vykonávající činnosti související s využíváním jaderné energie (definovány atomovým zákonem). I poté, což již bylo vydáno povolení k umístění jaderného zařízení a byly zahájeny další fáze životního cyklu jaderného zařízení, je nutno zajistit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení z hlediska možného působení vlastností území. Proto atomový zákon ukládá těmto držitelům povinnost průběžně hodnotit skutečnosti, které byly rozhodné pro posouzení přijatelnosti území k umístění jaderného zařízení a jejich vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení a udržovat jaderné zařízení ve stavu odpovídajícím vlastnostem území, v němž je umístěno. V tomto směru budou i držitelé povolení přihlížet k požadavkům navrhované vyhlášky.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/