258/09 Návrh na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE; T: 15.1.2010

Usnesením vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1585 byla schválena Mezirezortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015. Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, která byla provedena zákonem č. 110/2009 Sb., vymezila pojem „velká výzkumná infrastruktura“. Tato novela také určila způsob, kterým lze velkou výzkumnou infrastrukturu financovat (§ 4 odst. 1 písm. e) zákona, a to účelovou podporou formou dotace na projekty schválené vládou).

 

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/