257/16 Akční plán strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 16.12.2016

Akční plán realizace SRR je krátkodobým realizačním plánem, který podrobně rozpracovává z časového a věcného hlediska opatření a aktivity obsažené ve Strategii regionálního rozvoje Akční plán realizace SRR zároveň reaguje na aktuální potřeby v oblasti regionálního rozvoje České republiky.

V nově předkládaném Akčním plánu realizace SRR byla oproti obdobnému dokumentu pro období let 2015 a 2016 zjednodušena struktura aktivit. Pro lepší přehlednost byly některé duplicitní aktivity sloučeny a jiné naopak doplněny na základě informací obsažených v jednotlivých regionálních akčních plánech (například podpora kulturních památek, která nebyla v Akčním plánu pro období 2015 a 2016 explicitně obsažena).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/