257/12 Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích; T: 30.11.2012

Jedná se převážně o „adaptační novelu“ reagující na platnost přímo použitelných předpisů Evropské unie, které v oblasti potravinového práva z velké části nahradily dřívější směrnice. Cílovým stavem je harmonizace zákona s předpisy Evropské unie, kde jde především o vyjmutí duplicitních ustanovení a převzetí terminologie používané předpisy Evropské unie. Další úpravou zákona o potravinách je jasné vymezení kompetencí dozorových orgánů a také zjednodušení a zefektivnění výkonu úřední kontroly nad trhem s potravinami a zpřehlednění kompetencí v oblasti maloobchodu tak, že kontrola potravin jako celek by prakticky spadala do kompetencí Ministerstva zemědělství.
Navrhovaná úprava zákona o potravinách rovněž odstraňuje anomálii, kdy jsou v České republice legislativně pokrmy oddělovány od potravin, přičemž evropské potravinové právo toto nerozlišuje.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/