257/10 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011; T: 1.11.2010

V souladu se zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ředitel předkládá dozorčí radě ke stanovisku návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky (dále jen PF ČR) na rok 2011. Spolu se stanoviskem dozorčí rady předkládá návrh rozpočtu na rok 2011 ministrovi zemědělství s návrhem na projednání vládou ČR. Vláda ČR materiál předkládá se svým stanoviskem Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení.

PF ČR převede do konce roku 2012 maximální množství státní půdy hospodařícím zemědělcům podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o prodeji půdy), a dále vypořádá doposud nevyřešené restituční nároky oprávněných osob podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o půdě), a to především ve formě náhradních pozemků.

Přípravy jednotlivých pozemků do veřejných nabídek představují vysokou náročnost z důvodu ubývajícího majetku a složité identifikace výměrově menších parcel, což ve většině případů předpokládá i oddělování majetku blokovaného § 29 zákona o půdě, a v neposlední řadě oddělováním historického majetku obcí v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neméně náročným úkolem daným nově zákonem 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, je tvorba rezerv pro rozvojové projekty státu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/