257/09 NV o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady; T: 15.1.2010

Hlavním důvodem novelizace vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) je potřeba upravit podrobnosti nakládání s elektrozařízeními (EEZ) a elektroodpady (EO) tak, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti a souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „Směrnice ROHS“) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „Směrnice OEEZ“).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/