256/16 NV o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně; T: 28.12.2016

Návrh vyhlášky, stanovuje technické požadavky na zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, které jsou v současnosti stanoveny pouze zákonem o zbraních, který stanovuje, že filmové a divadelní zbraně musí být nevratně upraveny tak, aby při střelbě z nich mohly být použity pouze cvičné náboje a nábojky. Podrobná technická regulace chybí, což způsobuje nejasnosti v otázce technické konstrukce těchto zbraní.

Související soubory

/jak-na-