256/15 Návrh vyhlášky o monitorování radiační situace; T: 4.12.2015

Vyhláška o monitorování radiační situace právně závazným způsobem stanoví, jakým způsobem bude na území ČR systematicky a trvale měřena úroveň vnitřního a vnějšího ozáření obyvatelstva s cílem umožnit včasné zjištění zvýšené úrovně ozáření nad obvyklé hodnoty na území ČR a přijmout relevantní ochranná opatření. Stanoví subjektům podílejících se na monitorování radiační situace určeným v atomovém zákoně podrobné požadavky na měření a vyhodnocování veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační situace jejich předávání SÚJB a zveřejňování. V národním programu monitorování bude transparentním a jednoznačným způsobem definován způsob a rozsah monitorování všemi subjekty, které se podílejí na monitorování radiační situace na území ČR.

Související soubory

/jak-na-