256/12 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií; T: 19.11.2012

Účelem předkládaného materiálu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a sladěnosti ČR s eurozónou“ je poskytnout vládě východisko pro rozhodnutí, zda stanovit cílové datum pro přijetí eura a zároveň iniciovat vstup do kurzového mechanismu ERM II. Obě rozhodnutí jsou přitom úzce spojena, protože nadále platí záměr setrvat v ERM II jen po nezbytně nutnou dobu dvou let. Výše uvedená rozhodnutí vlády ČR by měla poskytnout v dostatečném předstihu ekonomickým subjektům informaci o blížícím se přijetí eura. Předkládaný dokument je od roku 2004 v pořadí již devátým vyhodnocením.

Předkládaný materiál se skládá ze čtyř částí:

1. Shrnutí připravenosti ČR na vstup do ERM II a doporučení vládě.

2. Vyhodnocení současného a očekávaného plnění maastrichtských konvergenčních kritérií (zpracovalo MF ČR).

3. Vyhodnocení stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (zpracovala ČNB).

4. Hodnocení situace v eurozóně a nově vznikající závazky pro přistupující země (zpracovalo MF ČR s ČNB).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/