256/11 Nař. vl. o minimální mzdě; T: 7.11.2011

Návrh obsahuje:

1. zvýšení základní sazby minimální mzdy a na ni navazujících nejnižších úrovní zaručené mzdy ve dvou variantách; varianta I počítá se zvýšením základní měsíční sazby minimální mzdy o 400 Kč (na 8 400 Kč) a základní hodinové sazby minimální mzdy o 1,90 Kč (na 50 Kč), ve variantě II se navrhuje zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy o 500 Kč (na 8 500 Kč) a základní hodinové sazby minimální mzdy o 2,50 Kč (na 50,60 Kč);

2. zrušení všech dalších (nižších) sazeb minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy stanovených podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance, tj. pro zaměstnance ve věku 18 až 21 let v prvním pracovním poměru po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, pro mladistvé zaměstnance i pro invalidní zaměstnance.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/