256/10 Nař. vl. pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory; T: 5.11.2010

Dosavadní právní úprava, kterou je stanovena výše nákladů na bydlení a normativní náklady na bydlení, je obsažena v nařízení vlády č. 461/2009 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Vzhledem k tomu, že uvedená úprava je v souladu se zákonným zmocněním omezena jen na jeden rok, v tomto případě rok 2010, je nezbytné v souladu se zákonným zmocněním stanovit nařízením vlády obdobnou právní úpravu i pro rok 2011.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/