256/09 Návrh aktualizace vymezení regionů – podporou státu na roky 2010-2013; T: 5.1.2010

Důvodem pro aktualizaci vymezení podporovaných regionů jsou dopady ekonomické krize, která zasáhla Českou republiku a která je doprovázena zhoršením situace na trhu práce, kde došlo k prudkému nárůstu míry nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti dosáhla v říjnu 2009 8,6 %. Nepříznivá situace na trhu práce je doprovázena stagnací, někdy i snižováním mezd a promítá se do spotřeby domácností s navazujícími dopady na sektor služeb.

Vliv krize na trh práce má výrazně individuální regionální dopady, které se projevily především ve stávajících státem podporovaných regionech. Hromadné propouštění v konkrétních podnicích se na úrovni krajů neprojeví vzhledem k jejich velikosti tak intenzivně jako na úrovni dotčených mikroregionů či lokalit. Ve vztahu k regionům se soustředěnou podporou státu se jedná o území okresů, popřípadě správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory