255/15 Návrh vyhlášky o schválení typu výrobku a přepravě; T: 4.12.2015

V reakci na vývoj na mezinárodní úrovni by měly být požadavky v současně platné vyhlášce aktualizovány a uvedeny do souladu s mezinárodní úpravou (doporučení MAAE SSR-6). V návaznosti na zkušenosti s aplikací současné vyhlášky by měly být odstraněny praxí identifikované nesrovnalosti (především formální – absence vymezení některých pojmů, nepřehlednost textu) a nedostatky (absence vymezení třetí strany, která by byla oprávněna provádět zkoušky, nezávislá ověření a analýzy; potřeba upřesnění některých požadavků na typově schvalované výrobky) právní úpravy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/