255/12 Novela zákona o auditorech; T: 28.11.2012

Materiál obsahuje návrh novely zákona o auditorech, jehož cílem je především zkvalitnění systému kontroly kvality u auditorů a auditorských společností a posílení postavení Rady pro veřejný dohled nad auditem jako dohledového orgánu v této oblasti. Další úpravy zohledňují dosavadní zkušenosti a řeší problémy a nedostatky identifikované v praxi. Dále návrh upravuje či zpřesňuje některá ustanovení v souvislosti se změnou či přijetím jiných právních předpisů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/