255/09 NV o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení; T: 12.1.2010

Předmětem navrhované právní úpravy jsou požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení. Požadavky na personální vybavení zdravotnických zařízení budou upraveny samostatnou vyhláškou vydanou ministerstvem po dohodě s Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a Českou lékárnickou komorou.

Stanovení cílů (žádoucího stavu), kterých má být dosaženo řešením problému

1. Vytvoření jednotných podmínek pro všechny provozovatele zdravotnických zařízení a tím vytvoření předpokladů pro rovný přístup fyzických a právnických osob k poskytování zdravotní péče.

2. Stanovení požadavků na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ambulantní, jednodenní, ústavní a lékárenské péče a zdravotnických zařízení dopravních zdravotních služeb a zdravotnické záchranné služby pro poskytování zdravotní péče v daném oboru, které zohledňují současné medicínské poznatky a diagnostické a léčebné postupy. Jedná se o minimální požadavky na vybavení zdravotnických zařízení, jimiž není omezena možnost dalšího vybavení zdravotnických zařízení, které je potřebné pro spektrum poskytovaných zdravotních výkonů a činností nebo pro zvýšení kvality zdravotní péče.

3. Stanovení požadavků na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení bez rozlišování, zda je provozovatelem zdravotnického zařízení stát, územní samosprávný celek, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba.

4. Pregnantní vyjádření objektivních a přezkoumatelných kritérií, na základě nichž bude nadále rozhodováno o oprávnění k poskytování zdravotní péče tak, aby praxe správních úřadů byla jednotná a správní uvážení v rámci řízení bylo omezeno na nezbytnou míru a rozhodnutí tak bylo snadněji přezkoumatelné.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/