255/08 Hodnota za peníze; T: 9.12.2008

Předkládaný materiál „Hodnota za peníze“ je jedním z dokumentů, které vznikají na základě programu Evropské unie Transition Facility (přechodový nástroj) pro Českou republiku, jejímž předmětem je zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v ČR. Projekt funguje na základě twinningové smlouvy č. CZ 05.02.04. Metodika byla v průběhu tvorby konzultována a připomínkována PPP experty z britského Partnerships UK a nizozemského ministerstva financí.

Veškeré materiály zpracované v rámci twinningu, doporučení a poskytnutá školení budou využívána při přípravě a realizaci PPP projektů v ČR jak na úrovni vlády, tak na úrovni územních samosprávných celků. V současné době činí předpokládaná hodnota předmětu PPP smluv uzavřených či připravovaných podle koncesního zákona přibližně 80 miliard Kč. V této částce jsou zahrnuty projekty, na které již byla uzavřena koncesní smlouva, nebo u nichž  byl schválen koncesní projekt a byl zahájen nebo je připravován výběr koncesionáře.

Předkládací zpráva

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/