254/15 Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů; T: 2.12.2015

Aktualizace platné surovinové politiky je zpracovávána s ambicí vytvořit koherentní strategii pro období následujících 15 let, která vytyčí mantinely pro využívání nerostných surovin, jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů. Do návrhu nové státní surovinové politiky jsou implementovány principy evropské integrované strategie Raw Materials Initiative, na jejíž přípravě se Česká republika aktivně podílela. V roce 2012 byla z návrhu aktualizace státní surovinové politiky vyčleněna oblast druhotných surovin, která byla po ukončení legislativního procesu včetně hodnocení SEA schválena dne 15. září 2014. Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů je aktualizována rovněž ve vazbě na přijetí nové Státní energetické koncepce (2015), protože musí vytvořit reálné předpoklady a surovinové zázemí pro její naplnění. Poté, co vláda dne 19. 10. 2015 projednala materiál „Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů (ÚEL) těžby hnědého uhlí v severních Čechách“ a usnesením č. 827 rozhodla v otázce řešení problematiky územně ekologických limitů, mohl být návrh nové státní surovinové politiky o toto rozhodnutí vlády doplněn a je nyní připravený projít standardním legislativním procesem. S ohledem na fakt, že se světový trh s nerostnými surovinami dynamicky mění, předpokládá se, že do pěti let od schválení nové státní surovinové politiky bude vyhodnoceno její plnění.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/