254/11 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2012; T: 27.10.2011

V Návrhu rozpočtu SZIF na rok 2012 jsou zohledněny veškeré očekávané příjmy a jimi financované výdaje. Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2012 pro SZIF zahrnuje pouze dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství a převod části dávek z cukru do správních výdajů. Vzhledem k této skutečnosti vykazuje SZIF rozdílné saldo příjmů a výdajů. Podrobný komentář k návrhu rozpočtu Společné zemědělské politiky, marketingu a správních výdajů SZIF na rok 2012 je uveden v části III. předkládaného materiálu.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/